Klimod logo

Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima

simulacija strujanja

simulacija strujanja

mikrobiološko onečišćenje

mikrobiološko onečišćenje

mikroplastika

mikroplastika

strojno učenje i superračunanje

strojno učenje i superračunanje

Razvoj računalnog modela za učinkovito superračunalno modeliranje strujanja i širenja onečišćenja u otvorenim vodotocima i obalnom morskom području, s prihvatom riječnih utoka, bujičnih utoka te industrijskih, kanalizacijskih i drugih ispusta u obalno morsko područje, uz istodobni razvoj predikcijskog modela mikrobiološkog onečišćenja baziranog na modelima umjetne inteligencije te integraciju modela širenja onečišćenja mikroplastikom.

AKTIVNOSTI